Dato Seri B. Bek-Nielsens Almennyttige Fond
En hjælp på din vej frem...

Legater

Ansøgere skal opfylde betingelserne, som er nævnt på foregående side om ansøgere,                    og til disse kan der fortrinsvis ydes legatportioner til:

  • Unge til en videregående uddannelse i Danmark eller udlandet, herunder studierejser.
  • Udøvere af en række sports- og fritidsaktiviteter, især atletik, fodbold, roning og gymnastik.
  • Spejder- og FDF-korps.
  • Folkekirkelige interesser. 
  • Arbejdet for ældre og sygdomsbekæmpelse, herunder forskning. 
Dato Seri B. Bek-Nielsens Almennyttige Fond